Oeps, deze browser wordt niet meer ondersteund.
Verouderde browsers kunnen jouw computer blootstellen aan veiligheidsrisico's. Om de beste ervaring te krijgen met het gebruik van onze site, kan je best werken met een nieuwere browser. Klik op één van de icoontjes om een nieuwe browser te installeren.
Gratis verzending vanaf €75,00
Zorgvuldig geselecteerde producten
Ecologisch en duurzaam
Eco-Cado-Logo

Algemene voorwaarden


De Vriese Kristof (Eco-cado)
BE 0760 845 630
Kamershoek 159
9240 Zele
anneke@eco-cado.be
+32 (0)4 79 77 44 89

Verkoopsvoorwaarden De Vriese Kristof (Eco-cado)

1. De verkoper

Deze verkoopsvoorwaarden hebben betrekking tot het gebruik van de webshop van De Vriese Kristof (Eco-cado), hier verder genoemd als Eco-cado. De Vriese Kristof is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0760 845 630. Het BTW nummer is BE0760 845 630. Het ondernemingsadres is Kamershoek 159, 9240 Zele.

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Eco-cado wordt geplaatst via www.eco-cado.be.

De webshop Eco-cado werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden inzetten.


2. De klant

Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop van Eco-cado wordt behandeld als een klant. Deze is een natuurlijke en/of rechtspersoon en dient bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 over de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
 

3. De bestelling

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Alle producten die door Eco-cado worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. In geen geval kan Eco-cado aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen van prijsaanpassingen, het niet leverbaar zijn van producten, drukfouten in prijzen, voorwaarden of beschrijvingen.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de webshop worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop en bestelbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden - om welke reden dan ook - niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen in geval van onduidelijkheid. 

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.eco-cado.be. Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden, zijnde handelaars, te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de verkoper.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.


4. De betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw (6% en 21%) en exclusief verzendkosten waarop BTW-tarieven ook van toepassing zijn.

De verzendkosten binnen België bedragen € 5,99 (exclusief BTW) voor een levering aan huis en € 5,50 (exclusief BTW) voor een levering in een afhaalpunt (voor een gewicht tot 10 kg). Deze kosten komen te vervallen indien de waarde van de bestelling groter is dan €75,00 (inclusief BTW). De producten kunnen ook gratis worden afgehaald op het contactadres (na een seintje).

De verzendkosten naar Nederland bedragen € 9,50 (exclusief BTW) voor een levering aan huis en € 9,00 (exclusief BTW) voor een levering in een afhaalpunt (voor een gewicht tot 10 kg). Deze kosten komen te vervallen indien de waarde van de bestelling groter is dan €85,00 inclusief BTW.

Voor verzendkosten naar andere Europese landen, neem dan contact op via anneke@eco-cado.be.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, PayPal, KBC betaalknop, Belfius betaalknop, cadeaubon en iDEAL.

Indien de door u bestelde producten niet binnen 7 werkdagen leverbaar zijn, dan verplicht Eco-cado zich contact met u op te nemen via het door u opgegeven e-mailadres. Bij het niet kunnen leveren, stort Eco-cado het bedrag binnen 14 dagen terug op uw rekening.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen…). Indien via de webshop wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag de te betalen prijs overschrijdt, is geen automatische terugbetaling mogelijk. 

De klant kan steeds contact opnemen met anneke@eco-cado.be om het verschilbedrag in de vorm van een nieuwe voucher te bekomen.


5. Bevestiging van de bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.


6. Levering

De levering van het bestelde product gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, of opgehaald door de klant in een gekozen postpunt of postkantoor of door de klant afgehaald op het contactadres: Kamershoek 159, 9240 Zele na afspraak. Levering in andere landen gebeurt ofwel op het door de klant opgegeven adres of in het gekozen postkantoor of postpunt. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. 

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor of postpunt wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met BPost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van BPost. De klant die kiest voor levering in een postkantoor of postpunt ontvangt een e-mail of sms van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 10 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


7. Retour

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. De consument dient de producten (onder zijn verantwoordelijkheid ) terug te sturen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met het ingevulde retourformulier dat te vinden is op de website. De kosten voor terugzending zijn voor de koper/de klant.

De koper/klant kan de producten ook zelf terug brengen naar Eco-cado, Kamershoek 159, 9240 Zele na afspraak via anneke@eco-cado.be, samen met het ingevulde retourformulier.

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname én na het ontvangen van de producten zal Eco-cado de betaalde som terugstorten.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Eco-cado zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ga naar de pagina retourneren.


  8. Handtekening en bewijs

  De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

  Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

  De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de webshop.


  9. Aansprakelijkheid voor gebruik van de webshop

  De webshop van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

  De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

  De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

  LOKALE producten
  ambachtelijk en natuurlijk

  voor elke uitdaging
  is een OPLOSSING

  VEILIG BETALEN
  100% veilig online betalen

  KLANTENDIENST
  vriendelijk en behulpzaam

  Volg Eco-cado

  Via de socials van Eco-cado blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes en promoties.

  Privacy  |  Cookies  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  BE 0760 845 630